Valitse sivu

Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma

Varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on taata turvallinen hoitopäivä lapsille. Se on kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien sekä varhaiskasvatuksen tiloista vastaavien ja huoltajien yhteinen asia. Turvallisuussuunnitelman tavoite on sitouttaa varhaiskasvatuksen henkilöstö niihin lakiin ja asetuksiin, joita on säädetty sekä ohjeistaa heitä varautumaan yllättäviin häiriötilanteisiin, ehkäisemään niiden syntymistä sekä toimimaan niiden aikana ja niiden jälkeen.

Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma päivitettiin 2019 toimintakauden aikana. Työryhmään osallistui varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sekä asiantuntijoita muista hallintokunnista. Suunnitelmassa on noudatettu yleisiä turvallisuussuunnitelmalle annettuja ohjeita sekä esitetty niitä suosituksia, joita esimerkiksi aluehallintovirasto esittää. Turvallisuussuunnitelma on suunnitelma, jonka pohjalta lähdemme varhaiskasvatuksessa toteuttamaan turvallisuuskäytänteitä. Osa käytänteistä on jo hyvin vakiintuneita mutta osa tässä suunnitelmassa esitettyjä käytänteitä hakevat vielä rutiinia. Toimintakauden 2020 aikana järjestetään henkilöstölle sammutuskoulutus, päivitetään ensiaputaitoja sekä pidetään palo- ja etsintäharjoitukset päiväkodilla.

Suunnitelmaa päivitetään sitä mukaan kuin esimerkiksi yhteystietoihin tai muihin toimintaa ohjaaviin asetuksiin tulee muutoksia.

Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunitelma 2020