Valitse sivu

Teknisen lautakunnan lupajaosto

Teknisen lautakunnan lupa-jaoston tehtäväalueena on toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena sekä toimia ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa ja ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuna kunnan ympäristönsuojelu- ja hulevesiviranomaisena.

Vuosien 2021-2025 teknisen lupajaosto:

 

Puheenjohtaja Heli Kantonen-Heikkilä
Varapuheenjohtaja Heikki Levomäki
Piia Maria Heikkilä
Jouni Lähde
Voitto Davidsson

 

 

 

 

 

Lautakunnan kokouksiin voivat osallistua myös kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen erikseen nimeämä edustaja.

Kokouskutsu liitteineen lähetetään postitse jäsenille, kunnanhallituksen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle viimeistään edellisen viikon perjantaina, kuitenkin siten, että kiireellisissä tapauksissa lyhyempikin kutsumisaika on mahdollista.

Liitteetön kokouskutsu lähetetään sähköpostitse.