Valitse sivu

Vesihuoltolaitos

Vesijohtoverkosto kattaa lähes koko kunnan alueen ja raakavetenä käytetään pelkästään pohjavettä, jota pumpataan kolmelta eri vedenottamolta. Lisäksi vettä ostetaan jonkin verran Loimaan Vesi liikelaitokselta ja Jokioisten kunnalta.

Viemäriverkosto kattaa asemakaava-alueen lisäksi, Levänmäentien, Mätiköntien, Peräläntien, Loimaantien, Katinhännäntien ja osan Varsanojantien, Ypäjänkyläntien Ja Leppäkorventien lähialueista.

Jätevedet johdetaan Loimaan Vesi liikelaitoksen jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi.

Ennen kiinteistön liittämistä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon tulee liittyjällä olla hyväksytty liittymissopimus kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa.

Vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriliittymäsopimuksen siirto uudelle omistajalle tulee kirjallisesti ilmoittaa vesihuoltolaitokselle.

Liittymislomake: vesi-_ja_viemarilaitoksen_liittymissopimuksen_siirto

 

Vesimittarin lukeman voit ilmoittaa sähköpostitse tästä.

 

Yhteystiedot:

Vesihuoltolaitoksen liittymis- ja sopimusasiat:
Tekninen johtaja Jouko Käkönen
Puh: 0500 801 914

Vesilaskutukseen liittyvät asiat:
Toimistosihteeri Riina Vuorinen
Puh: 050 414 2521

Vika- ja häiriöilmoitukset:
Vesilaitoksen hoitaja Tomi Nieminen
Puh: 050 574 7735

Verkostoveden laaduntarkkailun hoitaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän Ympäristöterveydenhuollon tarkastajat

Testausselosteet: 

Veden kovuus Kirkonkylä 1,3 mmol/l (10/2023)

Verkostovesi testausseloste 02/2024 Kirkonkylä, Isoniitty
Verkostovesi testausseloste 02/2024 Palvelukeskus

 

Ypäjän vesihuoltolaitoksen taksa 1.4. ja 1.7 2023 alkaen