Valitse sivu

Pollet (esiopetus)

Eskariryhmä Pollet sijaitsee Ypäjän kirjaston tiloissa kirjaston toisessa päädyssä. Esioppilailla on mahdollisuus saada esiopetuksen lisäksi tarvitsemansa varhaiskasvatus esiopetustilojen yhteydessä kirjastolla. Loma-aikoihin täydentävä varhaiskasvatus järjestetään Heporannan päiväkodilla. Elokuussa koulunsa aloittavien lasten päivähoito-oikeus päättyy 31.7. 

Ryhmän tiedot toimintavuonna 2023-2024:

varhaiskasvatuksen opettaja: Maija Lehti
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat: Anne Niinimaa ja Mirka Kaunisto-Vuorentausta

Yleistä esiopetuksesta:

Esiopetuksesta vastaa kunnassamme sivistyslautakunta. Esiopetuksesta tuli velvoittavaa 1.8.2015 alkaen. Lain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Laki noudattaa samaa ajatusta kuin oppivelvollisuuden suorittaminen eli osallistuminen esiopetukseen ei ole pakollista, vaan vanhemmat voivat myös itse järjestää lapsen opetuksen ja kasvatuksen niin, että esiopetukselle opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2010 ja 2014) asetetut tavoitteet saavutetaan. Huoltaja vastaa lapsen osallistumisesta muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia lukuvuoden aikana ja opetus toteutetaan viitenä päivänä viikossa. Opetus- ja loma-ajat vastaavat koulujen työjärjestystä kuitenkin niin, että esiopetuksen toimintakausi päättyy viikon 22 perjantaina.
Esiopetuksella on eri lukuvuosina erilaisia painotusalueita, jotka vahvistetaan esiopetuksen toimintasuunnitelmassa vuosittain.

Tiedustelut:

Sari Lintula
varhaiskasvatuspäällikkö
sari.lintula@ypaja.fi
p. 044 435 2028

Anne-Mari Paloposki
vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
anne-mari.paloposki@ypaja.fi
p. 044 435 2015