Valitse sivu

Joukkoliikenteen palvelutasoselvitys

Liitteenä tuorein, helmikuussa 2021 julkaistu Joukkoliikenteen palvelutaso 2021–2024 Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella. Raportti löytyy myös ELY-keskuksen nettisivuilta (valitsemalla oikeasta yläreunasta ELY-keskuksista ”Uusimaa”) :  https://www.ely-keskus.fi/palvelutaso

Palvelutasomääritys ohjaa jatkossa Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen määrärahan käyttöä ja hankintoja. ELY-keskuksen palvelutasomääritys koskee kuntakeskusten tai muiden yhtä merkittävien taajamien välistä, kuntarajat ylittävää liikennettä. Palvelutasotavoitteita on määritetty liikenteelliselle palvelutasolle ja laadullisille tekijöille. Lisäksi on tunnistettu alueen tärkeimmät pysäkit.
Liikenteellisten tavoitteiden asettelussa korostuvat kehyskuntien hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulle, säännöllinen työmatkaliikenne sekä alueen opiskelijoiden ja koululaisten tarvitsemat yhteydet.
Laadullisia tavoitteita on asetettu mm. informaatiolle ja lippujärjestelmille, sujuville matkaketjuille, joukkoliikenteen infran kehittämiselle sekä kalustolle. Laadullisia tavoitteita on tarkoitus tarkentaa käytännön suunnitteluhankkeissa.
Häme kuuluu Uudenmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueeseen.

Palvelutaso 2021-2024, Uusimaa ja Häme

 

Edellinen vastaava raportti kattaa vuodet 2017-2020; luettavissa alla olevasta linkistä.

Palvelutasotavoitteet 2017-2020