Valitse sivu

Liikenneväylät

Ypäjällä yleisten teiden kunnossapidosta huolehtii Destian Forssan alueurakka,
puh 020 444 4360.

Ypäjänkylässä Onkijoenperäntie, Katinhännäntie ja osa Ypäjänkyläntiestä kuuluu YIT alueurakkaan.
Yleistä tieverkostoa hallinnoi Uudenmaan Ely-keskus, jonne puhelinnumero on 0295 021 000.
Ely-keskuksen kotisivut yhteystietoineen löytyy osoitteesta: www.ely-keskus.fi.
Tienkäyttäjän linjan numero on 0200 2100 (24 h/vrk/, pvm/mpm).

Asemakaava-alueella olevan kaavatieverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa kunta.
Teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä asioita hoitaa tekninen johtaja Jouko Käkönen.

Yksityisteiden hallinnoinnista ja kunnossapidosta vastaavat tiekunnat. Tiekunnilla on mahdollisuus saada kunnalta avustusta teiden perusparantamiseen ja kunnossapitoon; avustusten hakuaika on yleensä huhtikuussa-toukokuussa. Lomakkeet tai voit hakea lomakkeen yhteispalvelupisteestä. Yksityistieasioita hoitaa Tekninen johtaja.

 

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot.
Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset.
Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta.
Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt.

Tästä linkistä ilmoittamiseen
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Lisätietoja sivulta
https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet

 

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ

Forssan seudulla tehdään aktiivista liikenneturvallisuustyötä, jonka
koordinoinnista vastaavat seudullinen sekä kuntienliikenneturvallisuusryhmät.

Seudulle valmistui vuonna 2013 turvallisen ja viisaan liikkumisen
suunnitelma, jonka toteuttaminen on käynnissä.

Liikenneturvallisuustyön painopisteenä Kanta- ja Päijät-Hämeessä on lasten
ja nuorten turvallinen ja viisas liikkuminen. Painopisteen avulla
kiinnitetään huomiota paitsi liikkumisen turvallisuuteen, myös kulkutavan
valintaan. Auton kyydissä istuminen ei ole lapselle aina paras vaihtoehto:
kävelemällä ja pyöräilemällä lapsi ja nuori oppii liikenteessä tarvittavia
taitoja ja saa samalla arvokasta hyötyliikuntaa.

Forssan seudun vuoden erityisteemana on lisäksi mopoilun turvallisuus.

Liikkumiseen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia kuulumisia
kannattaa käydä lukemassa Liikenneturvallisuustyön nettisivuilta.