Valitse sivu

Hyvinvointityö Ypäjällä

 

Vuoden 2023 alusta voimaan tullut hyvinvointialueuudistus muutti myös kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäväkokonaisuutta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu nykyään kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Ypäjän kunnan hyvinvointityön tarkoituksena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja arjen turvallisuuden lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. Hyvinvointityötä tehdään kunnassa poikkihallinnollisesti sekä yhteistyössä paikallisten järjestöjen, seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 6 §:ssä kunnille on säädetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä seuraavanlaisia tehtäviä.

  • Ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä omassa toiminnassaan.
  • Strategisessa suunnittelussa asetettava tavoitteet ja määriteltävä toimenpiteet.
  • Tehtävä päätösten vaikutusten ennakkoarviointi ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen kohdistuvista päätöksistä väestöryhmittäin.
  • Nimettävä terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho.
  • Seurattava asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin.
  • Raportoitava valtuustolleen vuosittain hytestä ja valmisteltava valtuustokausittain hyvinvointikertomus ja –suunnitelma.
  • Tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteisteistyötä hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan sekä tehtävä yhteistyötä alueella toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
  • Kunnan on edistettävä hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia.
  • Osallistuttava vuosittaisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskeviin neuvotteluihin

Hyvinvointityöstä vastaavat viranhaltijat

Sini Lilja

sivistys- ja hyvinvointijohtaja

p. 0505747744
sini.lilja@ypaja.fi

Mia Metsäranta

hyvinvointikoordinaattori

p. 0504431181
mia.metsaranta@ypaja.fi

Hyvinvointiryhmät

 

Kunnan hyte-ryhmä

 

Sini Lilja, sivistys- ja hyvinvointijohtaja (pj, koollekutsuja)
Mia Metsäranta, hyvinvointikoordinaattori (sihteeri)
Tatu Ujula, kunnanjohtaja
Jouko Käkönen, tekninen johtaja
Turo Järvelä, rehtori
Sari Lintula, varhaiskasvatuspäällikkö
Emma Koskinen, nuorisotyöntekijä
Sanniina Nurmi, erityisnuorisotyöntekijä
Juhamatti Jokinen, liikunnanohjaaja

 


 

Laajennettu hyte-ryhmä

 

Kunnan hyvinvointiryhmä +

Matti Alanko, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Markku Saastamoinen, kunnanhallituksen jäsen

Mirja Jokio, kunnanhallituksen jäsen, SPR
Pauliina Pöntinen, Loimijoki Golf
Tanja Niinimäki/Jonna Hakamäki, MLL

Siru-Lina Ollula, Jokiläänin kansalaisopisto
Katriina Laiho, Ypäjän seurakunta
Keijo Leppänen, Eläkeliitto Ypäjä / sivla / vanhusneuvosto
Sinikka, Suonpää, Eläkeliitto Ypäjä

Hyvinvointiin liittyvät asiakirjat

 

Linkki: Ypäjän kunnan laaja hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2024-2025 

(Hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.2.2024)