Valitse sivu

Käynnissä olevat hankkeet

Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti

Tiivistetty kuvaus hankkeesta 

Louna-kirjastojen yhteisen hankkeen tavoitteena on kehittää kirjastoja fyysisinä ja virtuaalisina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina skaalaamalla Sitran kokeiluhankkeen toimintamalleja Louna-kirjastoille sopiviksi sekä hyödyntämällä seutukirjastoselvityksen aikana kerättyä asiakaspalautetta. Kussakin kirjastossa kokeillaan eri toimintamallia, joista kootaan Louna-kirjastoille yhteinen Taukotila-konsepti. Taukotila-toiminnan avulla yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja demokratiaa vahvistava vuoropuhelu vakiinnutetaan osaksi Louna-kirjastojen arkea.

Tavoitteet 

Taukotila-hankkeen tavoitteena on (1) kehittää Louna-kirjastoja fyysisinä ja virtuaalisina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina (2) pilotoimalla valittuja toimintamalleja Louna-kirjastoille sopiviksi ja (3) koostamalla niistä yhteinen Taukotila-konsepti. (4) Hankerahoituksella täydennetään olemassa olevia äänentoisto- ja podcast-laitteistoja uusien toimintamallien käyttöönoton mahdollistamiseksi. Lisäksi hankkeessa koulutetaan henkilökuntaa, jotta Taukotila-toiminnan avulla voidaan (5) vakiinnuttaa yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja demokratiaa vahvistava vuoropuhelu osaksi Louna-kirjastojen arkea ja samalla (6) parantaa kansalaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia

Kuntalaiskysely

Kyselyssä voi esittää toiveita Taukotila-toiminnan sisällöistä, aihepiireistä ja esiintyjistä. Kirjastot voivat järjestää esimerkiksi keskustelutilaisuuksia ja tehdä verkkoon podcasteja ajankohtaisista aiheista.

Kuntalaiskysely: Taukotila – kohtaa ja vaikuta demokraattisesti: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)