Valitse sivu

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ypäjäläisten terveys ja hyvinvointi 1.1.2023 alkaen


Sosiaali-, terveys- ja pelastus palveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme.

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen vastuulle kuuluvat:

  • terveysasemat ja sairaalat
  • ensihoito, kuten ambulanssit
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • hammashoitolat
  • sosiaalipalvelut
  • vammaispalvelut
  • kotihoito ja asumispalvelut
  • neuvolat
  • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori- ja psykologipalvelut
  • Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta www.omahame.fi.


Kuntalaisten ennaltaehkäisevästä hyvinvointityöstä vastaa Ypäjän kunta.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä Ypäjän kunta vastaa kuntalaisten ennaltaehkäisevään hyvinvointiin niiltä osin, kuin ne liittyvät kunnan perustehtäviin. Kunnan hyvinvointityöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta sekä seuraavat viranhaltijat:

Sini Lilja
sivistys- ja hyvinvointijohtaja
p. 0505747744
sini.lilja@ypaja.fi

Mia Metsäranta
hyvinvointikoordinaattori
p. 050 443 1181
mia.metsaranta@ypaja.fi