Valitse sivu

Laadun arviointi

Varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan säännöllisesti. Laadun varmistamista ohjaa varhaiskasvatuslaki sekä asetus,  varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset linjaukset, varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä esiopetusta määrittelevä laki. Jokaisella lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka arvioidaan kerran vuodessa. Henkilökunnan kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut.