Valitse sivu

Asiakastyytyväisyyskysely 2018

”Jokainen puutarhuri jättää jälkensä kasvattamiinsa taimiin.”
Teette arvokasta työtä, kiitos. ”

 

Asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin toukokuussa 2018 kaikille asiakkaille. Asiakastyytyväisyyskysely keskittyi huoltajien osalta varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointiin. Erityisesti huomioita kiinnitettiin yhteistyön ja osallisuuden näkökulmaan.  Määräaikaan mennessä asiakkaista 48,81 % vastasi kyselyyn.

Vastausprosentit olivat:

•Esiopetus20 %

•Päiväkoti 30%

•Perhepäivähoito 63%.

Huoltajille suunnatun kyselyn liitteenä oli lasten osuus, jossa kuvan johdolla pyrittiin saamaan lapsilta kokemuspohjaista tietoa sekä varhaiskasvatuksen sensitiivisyydestä että osallisuudesta. Lisäksi kyselyn avulla pyrittiin saamaan lapsilta tietoa kiusaamiseen liittyen. Kysely tehtiin lapsen kotona huoltajien kanssa. Kyselyssä oli johdattelu kysymyksiä, joiden vastauksilla ei ollut tutkimuksen kannalta oleellista informaatiomerkitystä. Johdattelukysymysten avulla pyrittiin saamaan lapselle tukea kysymysten ymmärtämiseen.

 Kyselyn palautti 30 lasta:

•14 lasta päiväkodista

•8 eskarista

•8 perhepäivähoidosta

Kyselyn tulokset on koottu ja niihin voi tutustua oheisen linkin kautta. Tulokset on käsitelty esiopetuksen, päiväkodin ja perhepäivähoidon henkilöstöpalavereissa.

KYSELYN TULOKSET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ