Valitse sivu

Vuorohoito

Ypäjän kunta pyrkii järjestämään vuorohoitoa, joka mahdollistaa vanhempien säännöllisen vuorotyön. Vuorohoitoa on hoito, joka on normaalin aukiolon (arkisin 5.30–17.00) ulkopuolella. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoa järjestetään vain ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella. Arkisin päiväkoti toimii vuorohoitopaikkana. Viikonloppuisin hoito järjestetään perhepäivähoitajien kodeissa tai ostopalveluna. Vuorohoitoa tarjotaan harkinnanvaraisesti myös ensimmäisen luokan oppilaille (1 lk). Koululaiset osallistuvat kuitenkin ensin maksulliseen iltapäivätoimintaan, josta siirtyvät itsenäisesti tarvittaessa päiväkodille. Koululaisille määräytyy vuorohoidosta erillinen maksu. Päivähoito ei kuljeta lapsia iltapäivätoiminnasta päiväkodille.

Lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa päiväkodista saadulla kaavakkeella kirjallisesti etukäteen vastaavalle varhaiskasvatuksen opettajalle Anne-Mari Paloposkelle. Ilmoituksesta tulee ilmetä sekä molempien  huoltajien työaika että lapsen hoitoaika. Ilmoitusajankohdan jälkeen tulevat ilmoitukset/muutokset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Muutokset eivät saa muuttaa työntekijöiden työvuoroja. Lapsen poissaolosta tulee ilmoittaa mahdollisimman nopeasti lapsen hoitoryhmään. Mikäli lasta ei viikonloppuna tuoda hoitoon ilmoitettuna ajankohtana, eikä poissaolosta ilmoiteta, hoitaja odottaa 30 minuuttia, minkä jälkeen hoito katsotaan rauenneeksi ja hoitajalla on lupa poistua paikalta. Jos toinen vanhemmista on sairaslomalla, lapsen hoitoajat noudattavat työssä käyvän vanhemman työaikoja. Vanhempien vapaa / lomapäivät ovat pääsääntöisesti myös lapsen vapaa / lomapäiviä. Vuorohoidossa olevan lapsen tulee saada vähintään 8 vapaapäivää kuukaudessa. Vuorohoitoa ei järjestetä juhannusaatosta 14.30 juhannusiltaan klo 20.30 eikä joulun pyhinä 24.12–26.12.