Valitse sivu

Varhaiskasvatus ja esiopetus

 

Varhaiskasvatus ja esiopetus Ypäjällä:

Varhaiskasvatus käsittää Ypäjän kunnassa varhaiskasvatuspalvelut, joihin kuuluvat perhepäivähoito, päiväkodilla tapahtuva varhaiskasvatus, esiopetus sekä esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja avoimen varhaiskasvatuksen toimintoja. Hallinnollisesti varhaiskasvatuspalvelut ovat osa kunnan sivistystoimea.
Avoin varhaiskasvatus on tauolla toistaiseksi.

Varhaiskasvatukseen (Heporannan päiväkoti ja perhepäivähoitopaikat) voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuspaikkaa koskeva hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 17§). Varhaiskasvatushakemuksen (pdf-tiedosto) löydät täältä.

Jos perhe ei ota vastaan lapselle myönnettyä hoitopaikkaa, paikka tulee kirjallisesti irtisanoa. Uutta varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea uudelleen. Neljän kuukauden järjestämisaika alkaa uuden hakemuksen jättämisestä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen on vuosittain helmi-maaliskuussa. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta julkaistaan alkuvuoden aikana (sähköinen ilmoittautuminen Vesan kautta).

Tiedustelut:

Sari Lintula
varhaiskasvatuspäällikkö
sari.lintula@ypaja.fi
p. 044 435 2028

Anne-Mari Paloposki
vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
anne-mari.paloposki@ypaja.fi
p. 044 435 2015

Heporannan päiväkoti
Perttulantie 22
32100 Ypäjä