Valitse sivu

Vanhusneuvosto

Kunnissa toimivilla vanhusneuvostoilla tarkoitetaan ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkejärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien henkilöiden yhteistyöelintä.

Ypäjän kunnan vanhusneuvosto kokoontui ensimmäisen kerran toukokuussa 2002 ja vanhusneuvoston toimintasääntö hyväksyttiin kunnanhallituksessa saman vuoden elokuussa. Vanhusneuvoston tavoitteena on edistää viranomaisten ja järjestöjen yhteistoimintaa ja edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Tavoitteen saavuttamiseksi vanhusneuvosto seuraa ikäihmisen näkökulmasta kunnallista päätöksen tekoa, vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen sekä tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kunnan/kuntayhtymän viranomaiselle ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin kunnanvaltuuston toimikausi eli neljä vuotta. Vanhusneuvoston jäseninä toimivat Ypäjän kunnan eläkejärjestöjen edustajat sekä seurakunnan edustaja. Vanhusneuvostossa on luottamushenkilö edustaja niin Ypäjän kunnan kunnanhallituksesta ja sivistystoimesta. Lisäksi vanhusneuvoston jäsenenä ovat Ypäjän kunnan teknisen toimen viranhaltija sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän vanhuspalvelun viranhaltija.

 

Vanhusneuvostossa toimivat kautena  2021-2025

Keijo Leppänen (Eläkeliiton Ypäjän osasto)
Sinikka Suonpää (Eläkeliiton Ypäjän osasto)
Katriina Laiho (Ypäjän srk)
Eeva Kari (Ypäjän kotiseutuyhdistys)
Eeva Mikkola (SPR:n Ypäjän osasto)
Matti Alanko (kunnanhallituksen edustaja)
Kunnan edustajina : Jouko Käkönen (tekninen toimi).

Vanhusneuvoston sihteerinä toimii Ypäjän kunnan puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö/ hyvinvointikoordinaattori Mia Metsäranta.

 

Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa keskustellaan monista päivän polttavista kysymyksistä.  Esityksiä ja aloitteita vanhusneuvoston jäsenet esittävät monesta erilaisesta asiasta.

 

Vanhusneuvosto  on kunnan ja seurakunnan kanssa järjestämässä vuosittaista vanhusten viikon juhlaa. Juhla on pidetty Ypäjän seurakunnan seurakuntakodilla aina vuodesta 2002. Juhlassa saamme nauttia vanhusten viikon aiheeseen liittyvistä puheista ja esityksistä.

 

Vanhusneuvoston toiminta on tärkeä osa kunnan palvelujen arviointia ja kehittämistä. Työ jatkuu yhteistuumin eteenpäin.