Valitse sivu

Varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin

Sivistyslautakunnan kokous 9.8.2017 YPÄJÄN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HYVÄKSYTTIINSivistyslautakunta hyväksyi uuden varhaiskasvatussuunnitelman. Suunnitelmaan pääset tutustumaan tästä. Suunnitelman Hyvät käytänteet-osiota päivitetään keväällä.Kiitos kaikille...

Eerikkilä-päivä 26.5.2017

Varhaiskasvatuksen koulutuspäivä KOULUTUSPÄIVÄ 26.5.2017Tänä vuonna varhaiskasvatuksen väki sekä Heikki Vainio viettivät perinteistä koulutuspäivää ja suuntasimme Eerikkilän urheiluopistolle. Päivän kantava teema oli uusi Varhaiskasvatussuunnitelma. Tällä kertaa...

Kehityskeskustelut

Pedagogista pohdiskelua KEHITYSKESKUSTELUT VARHAISKASVATUKSESSA Kaikki varhaiskasvatuksen työntekijät ovat osallistuneet kehityskeskusteluihin, joissa yhtenä osana on käyty  yhdessä läpi työntekijän omaa käsitystä uudesta Varhaiskasvatussuunnitelmasta ja sen...

Henkilöstön Vasu-ilta 13.6.2017

ToimintakulttuuriTOIMINTAKULTTUURIN PÄIVITTÄMISTÄ Päiväkodin henkilökunta keskusteli uuden varhaiskasvatussuunnitelman toimintakulttuurista iltapalaverissa. Toimintakulttuurin muokkaaminen sekä pedagogisen ajattelutavan muuttaminen vaatii työyhteisössä jatkuvaa...

VASU lautakuntaan

Sivistyslautakunta 9.8.2017 VASU HYVÄKSYTTÄVÄKSIYpäjän kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on uuden sivistyslautakunnan ensimmäisen kokouksen asialistalla. Kokous pidetään 9.8.2017.

Ypäjän Vasu-luonnos kommentoitavana

Varhaiskasvatuspäivän Vasu-pöytä Varhaiskasvatuspäivässä on mahdollisuus tutustua uuteen varhaiskasvatussuunnitelman luonnokseen. Uusi suunnitelma astuu voimaan 1.8.2017.TERVETULOA!