Valitse sivu

Pedagogista pohdiskelua

 

KEHITYSKESKUSTELUT VARHAISKASVATUKSESSA

 

Kaikki varhaiskasvatuksen työntekijät ovat osallistuneet kehityskeskusteluihin, joissa yhtenä osana on käyty  yhdessä läpi työntekijän omaa käsitystä uudesta Varhaiskasvatussuunnitelmasta ja sen vaatimuksista. Hienoja keskusteluja ammttitaitoisten, pedagogisesti pätevien ja muutoshalua osoittavien työntekijöiden kanssa. Kiitos kaikille mahtaville päiväkodin ja perhepäivähoidon työntekijöille!