Valitse sivu

Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päätetty

Opetushallitus on päättänyt varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista tulee ensimmäistä kertaa kansallinen normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa. Sisällöllinen jatkumo esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa osana suomalaista koulutusjärjestelmää.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen varhaiskasvatuslain (580/2015) 9 §:n mukaan antama määräys, jota varhaiskasvatuksen järjestäjät ja muut palvelujen tuottajat ovat velvollisia noudattamaan paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia laatiessaan. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee ottaa perusteiden mukaiset paikalliset suunnitelmat käyttöön 1.8.2017 alkaen. 

Oheisen linkin kautta pääset tutustumaan valtakunnallisiin perusteisiin.

http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf