Valitse sivu

Opetushallituksen ja aluehallintoviraston koulutustilaisuus Helsingissä

 

Ypäjän kunnasta koulutuspäivään osallistuivat varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola sekä varajohtaja Anne-Mari Paloposki. Koulutuksessa opetushallitus avasi varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä pedagogista johtamista. Paikallinen suunnitelmatyö toteutetaan yhteisenä prosessina, jossa henkilöstön lisäksi mukana ovat myös huoltajat ja lapset. Koulutuspäivässä opetushallituksen asiantuntijat käsittelivät varhaiskasvatuksen pedagogista viitekehystä johtamisen työkaluna. Lisäksi saimme virikkeitä ja vinkkejä paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien tekemiseen. Mikko Mäkelä kertoi Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprosessista.

Tästä kohti Ypäjän vasua!