Valitse sivu

Automaattinen luonnos

Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Sen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja niin päihteiden käyttäjille, heidän läheisilleen kuin yhteiskunnallekin. Työn tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä päihteiden käytöstä ja niihin liittyvistä ilmiöistä sekä edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista päihteisiin liittyvissä asioissa.

Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn. Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnalle. ((Ehkäisevä päihdetyö – Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet – THL).

Ypäjän kunnassa ehkäisevästä päihdetyöstä vastaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta. Ehkäisevän päihdetyön asioissa voit olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin:

 

työikäiset ja ikäihmiset
Mia Metsäranta
hyvinvointikoordinaattori
mia.metsaranta@ypaja.fi
p. 050 443 1181

 

nuoret
Sanni Hakala
erityisnuorisotyöntekijä
sanni.hakala@ypaja.fi
p. 044 4352 018