Valitse sivu

Ypäjän kunnan Puhtaus- ja ruokapalveluyksikössä työskentelee noin 15 henkilöä vastaten koko kunnan ruoka- ja puhtaanapidontehtävistä.

Keittäjä, ensisijainen sijoituspaikka Palvelukeskuksen keittiö

Keittäjä työskentelee osana palvelukeskuksen ruokapalveluiden tiimiä vastaten ruokapalveluista. Palvelukeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä, jossa aterioita valmistetaan mm. palvelukeskuksen  ja avopalveluiden asiakkaille sekä kunnan henkilöstölle. Päivittäin valmistetaan aamupala, lounas ja päivällinen. Lounasruokia arkisin valmistetaan noin 160.

Kelpoisuusvaatimuksena työsuhteeseen on alan soveltuva koulutus ja hygieniapassi sekä alan työkokemus. Tehtävien menestyksellinen hoito edellyttää oma-aloitteisuutta, ratkaisukeskeistä ajattelutapaa, joustavuutta, palveluhenkisyyttä, hyviä sosiaalisia taitoja, hyvää fyysistä kuntoa sekä hyvää paineensietokykyä.

Palkkaus ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. Valitun henkilön on esitettävä  hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työn aloittamista.

Työsuhde alkaa 1.7.2020

Lähetä hakemuksesi viimeistään 23.6.2020 kirjallisena tai sähköisenä. Liitä hakemukseesi ansioluettelo. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä

 

Laitoshuoltaja, ensisijainen sijoituspaikka Ypäjän kunnan toimipisteet

Laitoshuoltaja työskentelee osana puhtaanapidon tiimiä vastaten mm. kunnantalon, kirjaston sekä toimintakeskuksen puhtaanapidosta. Kelpoisuusvaatimuksena työsuhteeseen on alan soveltuva koulutus sekä alan työkokemus. Tehtävien menestyksellinen hoito edellyttää oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä yksin, joustavuutta, palveluhenkisyyttä, hyviä sosiaalisia taitoja, hyvää fyysistä kuntoa sekä hyvää paineensietokykyä.

Palkkaus ja muut palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan. Valitun henkilön on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen työn vastaanottamista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työn aloittamista.

Työsuhde alkaa 1.8.2020.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 20.7.2020 kirjallisena tai sähköisenä. Liitä hakemukseesi ansioluettelo. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

 

Puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö

Mia Metsäranta

Ypäjän palvelukeskus

Rauhalantie 1A

32100 Ypäjä

050 4431 181

mia.metsaranta@ypaja.fi