Valitse sivu

Huoltajat mukaan Vasu-prosessiin

Lähipäivinä kaikki asiakasperheet saavat huoltajille suunnatun VASU 2017 kyselyn. Varhaiskasvatussuunnitelma uudistuu 1.8.2017, jolloin jokaisen kunnan on otettava käyttöön uudet valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet sekä laadittava niihin paikallinen osuus. Ypäjän kunnassa on Vasu-työryhmä, joka työstää uutta suunnitelmaa. Vasu-työryhmä haluaa suunnitelman tueksi myös huoltajien ajatuksia Ypäjän varhaiskasvatuksesta. Toivomme, että kaikki huoltajat vastaavat kyselyyn. Suunnitelma on tulossa kevään aikana kaikille avoimesti kommentoitavaksi. Valtakunnalliset perusteet on luettavissa osoitteessa:

http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf