Valitse sivu

Lasten osallisuuden arviointi

Kouluttaja Sanna Parrila on laatinut väliaikatehtävän, joka on jaettu henkilöstölle Humppilassa, Jokioisilla ja Ypäjällä. Henkilöstö arvio lasten osallisuuden toteutumista omassa päiväkotiryhmässä tai perhepäivähoitoryhmässä. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota kasvattajan rooliin osallisuuden vahvistajana. Väliaikatehtävä tulee olla valmiina maaliskuun koulutuspäivään mennessä.