Valitse sivu

1.8.2016 alkaen

 

Elokuun 2016 alussa astui voimaan uusi varhaiskasvatuslaki. Varhaiskasvatuslakia muutettiin siten, että kaikilla lapsilla on jatkossa oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Oikeus laajempaan palveluun  on esimerkiksi työn tai opiskelun perusteella sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi. Lisäksi Valtioneuvosto päätti muuttaa lasten päivähoidosta annetun asetuksen siten, että päiväkodissa yli kolme -vuotiaiden kokopäiväisen palvelun osalta kahdeksaa lasta kohden tarvitaan yksi hoito- ja kasvatushenkilö.

Ypäjän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan tammikuussa 2016 ottaa käyttöön uuden lain mukaiset käytänteet Ypäjän kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päiväkoti aloittaa toimintakautensa siten, että 1.8. alkaen Heporannan päiväkodissa on alatalossa pienten ryhmä, jossa on korkeintaan 12 alle 3 vuotiasta lasta sekä perhepäivähoidon varahoito. Aikaisemmin toiminut ”sisarusryhmä” puretaan ja pienimmille lapsille mahdollistetaan mahdollisimman pieni ryhmä. Ylätalossa on Ponien ryhmä, jossa on 24 paikkaa.  Ikäluokat ovat vuosittain erilaisia ja lisääntyvä tarve vuorohoidolle kasvattaa erityisesti päiväkodin sijoituspaikkojen tarvetta, koska vuorohoito nykyisellään järjestetään päiväkodissa. Pienryhmätoimintaa vahvistetaan sekä huolehditaan siitä, että henkilöstöllä on riittävä pedagoginen osaaminen  lapsiryhmän hoitoon ja huolenpitoon.