Valitse sivu

Turvallinen hoitopäivä

12.8.2016 Turvallisuussuunnitelma

Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma päivitettiin 2015–2016 toimintakauden aikana. Työryhmään osallistui varhaiskasvatuksen henkilökuntaa sekä asiantuntijoita muista hallintokunnista. Suunnitelmassa on noudatettu yleisiä turvallisuussuunnitelmalle annettuja ohjeita ja lakeja sekä esitetty niitä suosituksia, joita esimerkiksi aluehallintovirasto esittää.

Varhaiskasvatuksen tärkeimpiä tehtäviä on taata turvallinen hoitopäivä lapsille. Se on kaikkien varhaiskasvatuksessa työskentelevien sekä varhaiskasvatuksen tiloista vastaavien ja huoltajien yhteinen asia. Turvallisuussuunnitelman tavoite on sitouttaa varhaiskasvatuksen henkilöstö niihin lakiin ja asetuksiin, joita on säädetty sekä ohjeistaa heitä varautumaan yllättäviin häiriötilanteisiin, ehkäisemään niiden syntymistä sekä toimimaan niiden aikana ja niiden jälkeen.

Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelmaan pääset tutustumaan klikkaamalla tästä.