Valitse sivu

Ypäjän kunta pyytää tarjousta esi- ja perusopetuksen päivittäisten koulumatkakuljetusten hoitamisesta Ypäjällä lukuvuoden 2022-2023 aikana reitillä Hyrsynkulma-Palikkala.
Kilpailutus on julkaistu julkisten hankintojen Hilma-palvelussa, linkki ilmoitukseen: Hankintailmoitus/ koulukuljetus Hyrsynkulma-Palikkala

Tarjousasiakirjat ovat myös tämän ilmoituksen liitteenä.

Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteella:
Ypäjän kunta
Sivistystoimi
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

Merkitse kuoren päälle ”TARJOUS KOULUKULJETUKSESTA”.

Tarjousten liitteineen ja selvityksineen pitää olla perillä Ypäjän kunnanviraston palvelupisteellä 24.5.2022 klo 14 mennessä.
Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina kunnanviraston kirjaamossa. Tarjoukset avataan  hakuajan päättymisen jälkeen pidettävässä avauskokouksessa.
Päätös hankinnasta tehdään sivistyslautakunnan kokouksessa kesäkuussa.

Tarjouspyyntö 2022 Ypäjä Palikkala-Hyrsynkulma
LIITE 1 Kohde ja alustava reitti 2022 Ypäjä Palikkala-Hyrsynkulma
LIITE 2 Tarjouslomake 2022 Ypäjä Palikkala-Hyrsynkulma
LIITE 3 Ehdot 2022 Ypäjä