Valitse sivu

Suomen peruskoulut palaavat lähiopetukseen 14.5. ja etäopetus loppuu 13.5.2020.

Kaikkien toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen perusteena on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön ohje Koronavirusepidemian aikana turvalliseen koulunkäyntiin.

Kevään lähiopetusjakson tavoitteena on, että opettajat kartoittavat oppilaiden osaamisen tilanteen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen sekä oppilashuollolliset tarpeet.

Hevospitäjän yhtenäiskoulu palaa lähiopetukseen seuraavia periaatteita noudattaen:

  • Koulu siirtyy etäopetuksesta lähiopetukseen torstaina 14.5.2020 lukujärjestysten mukaisesti. Torstaina aloitetaan luokanopettajien ja luokanvalvojien (yläkoulu) ohjauksessa, jolloin käydään läpi lähiopetukseen liittyvät aikataulut ja toimintatavat.
  • Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaiden välistä fyysistä etäisyyttä toisistaan ja opettajasta lisätään.
  • Opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Alakoulussa toimitaan omassa luokassa luokanopettajan johdolla. Yläkoulussa pysytään omissa kotiluokissa lukuun ottamatta taito- ja taideaineita sekä valinnaisaineita, jolloin pienissä ryhmissä voidaan mennä aineluokkiin. Liikuntatunnit pidetään pääsääntöisesti ulkona.
  • Koulussa ei voida järjestää teemapäiviä, yhteisiä liikuntatapahtumia tai opintoretkiä. Retkiä lähiluontoon voidaan oman luokan kanssa toteuttaa. Yhdeksäsluokkalainen voi osallistua TET-jaksolle, mikäli oppilaalle annetut koulutehtävät ja kokeet on suoritettu.
  • Oppilaat viettävät opettajajohtoisesti ulkovälitunnit pienissä ryhmissä porrastetusti.
  • Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Ruokalassa on kerrallaan kolme opetusryhmää. Hygieniasta huolehditaan ruoanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.
  • Siivouksessa kiinnitetään erityinen huomio WC-tilojen siisteyteen ja kosketuspintojen puhtauteen. Koulussa muistutetaan oppilaita säännöllisestä käsien pesemisestä.
  • Koulun iltapäivätoiminta jatkuu normaalisti (osallistujille toukokuussa puolikas maksu).
  • Koulukuljetukset toteutetaan normaalin aikataulun mukaisesti. Etenkin isompien oppilaiden toivotaan kulkevan kouluun esimerkiksi polkupyörillä. Menettely mahdollistaa lisäväljyyden saamisen kuljetuksiin.

Jos maksuttoman kuljetusedun saavan oppilaan huoltaja ei halua käyttää kunnan järjestämää kuljetusta, tulee siitä ilmoittaa Wilman välityksellä koulutoimistoon Tanja Jussilalle viimeistään ma 11.5.2020 aikana. Mikäli huoltaja kuljettaa lapsensa itse kouluun ja koulusta kotiin, on hän oikeutettu saamaan korvauksen. Korvaus on 20 snt/km ja se maksetaan kuljetusmatkalta (aamulla kotoa kouluun ja iltapäivällä koulusta kotiin).

  • Lukuvuoden viimeistä työpäivää lauantaina 30.5. klo 9 vietetään luokissa ja samalla jaetaan lukuvuositodistukset ja stipendit. Yhdeksäsluokkalaiset kokoontuvat juhlasaliin, missä rehtori jakaa heille peruskoulun päättötodistukset ja stipendit.
Muita huomioita:

Kouluun ei saa tulla sairaana. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun, jos hän kokee olonsa sairaaksi. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, oireinen oppilas siirretään välittömästi erilliseen tilaan valvotusti odottamaan huoltajaa. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä lääkitystä, palata kouluun 14.5. alkaen.

Rehtori Heikki Vainio myöntää luvat oppilaiden poissaoloihin (myös lyhyet poissaolot). Huoltaja tekee poissaolohakemuksen Wilma-viestinä rehtorille.   

Lisätietoja Heikki Vainio puh. 050 574 7740