Valitse sivu

Kuulutus mt 213 kevyenliikenteen toimenpideselvityksen nähtävänä olo ajan jatkamisesta

KUULUTUS

Ypäjän kunta on yhteistyössä Uudenmaan Ely- keskuksen kanssa laatinut toimenpideselvityksen: Mt 213 Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen välillä Vt 10 – Prättäkitintie.
Toimenpideselvityksen nähtävänä olo aikaa on jatkettu, toimenpideselvitys on nähtävänä 7.5. – 7.6.2021 välisen ajan Ypäjän kunnantoimiston palvelupisteessä os. Perttulantie 20. Aineisto on nähtävänä myös www.ypaja.fi .
Mahdolliset mielipiteet toimenpideselvityksestä on osoitettava Ypäjän tekniselle lautakunnalle ja toimitettava kunnantoimistoon (Perttulantie 20, 32100 Ypäjä taikka kunta@ypaja.fi ) ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Ypäjällä 18.5.2021      Tekninen lautakunta

Kuulutus Toimenpideselvityksestä
Mt213-jkpp_TPS-raportti (003)