Valitse sivu

YPÄJÄN KUNTA

Keskusvaalilautakunta

Perttulantie 20

32100 YPÄJÄ

KUNTAVAALIEN 2021 KOTIÄÄNESTYS

 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.  Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän kotikunnassa. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

 

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle.

 

Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti kunnanvirastolta saatavalla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan myös tehdä sähköpostin (kunta@ypaja.fi) välityksellä.

 

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö.

 

Kotiäänestykseen ilmoittautumisen on oltava perillä keskusvaalilautakunnassa viimeistään 1.6.2021 klo 16.

Kotiäänestyksen toimittaminen

 

Kuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 26.5.2021-8.6.2021. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu toimittamaan äänestyksen.

 

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä.  Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta.

 

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.

 

Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten, että vaalisalaisuus säilyy.  Äänestyslippu suljetaan leimattuna vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea, jossa pieni ikkuna.  Äänestäjä täyttää lähetekirjeen ja osoittaa sen Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle.  Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen.  Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin.  Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on väriltään keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa keskusvaalilautakunnalle.

 

Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ ja puhelinnumero 02-7626 500 (keskus) tai 044–4352000.

 

Ypäjällä 13.4.2021

 

YPÄJÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA