Valitse sivu

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden perus- ja kohdeavustusten haku vuodelle 2021 on julkaistu kunnan www-sivulla 11.1.2021 alkaen ja tammi-helmikuun Ypäjäläinen-lehdessä (1/ 2021).

Perusavustusten haku on päättynyt 31.3.2021 klo 15, ja hakemukset on käsitelty sivistyslautakunnan kokouksessa 12.4.2021 34 §.

Kohdeavustusten haku on edelleen voimassa ja päättyy 29.10.2021 klo 15.
Kulttuuripalvelujen kohdeavustuksiin jaettava summa on 200 €, liikuntapalvelujen kohdeavustuksiin 1000 € ja nuorisopalvelujen kohdeavustuksiin 500 €.

Kulttuuritoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille, seuroille tai yhteisöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ypäjäläisille.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää urheiluseuroille.
Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille, seuroilla ja yhteisöille lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan tukemiseen.

Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankintoihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole toimitettu perusavustushakemuksen yhteydessä, sekä suunnitelma avustuksen käytöstä.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.

Linkki hakulomakkeeseen:

e6295, Hakemus Kunnan avustus seuralle / yhdistykselle (ypaja.fi)