Valitse sivu

YHTEISTYÖSOPIMUS

Tänään Ypäjällä kokoontui hanketyöryhmä ja paikalla olivat  Anu Lyytinen, Arja Mikkola ja Hanna-Leena Sippola. Laadimme kirjallisen yhteistyösopimuksen, jonka tahdittamana hanketta viedään eteenpäin. Lisäksi kuulimme opetushallituksen tilaisuudesta terveisiä sekä käytännönohjeita hankehallintoa varten.

Yhteistyösopimus laadittiin siten, että kunnat hoitavat vastuut seuraavasti:

Jokioinen: hankkeen hallinnointi ja tilajärjestelyt

Ypäjä: koulutusasiat (kouluttaja, sisällöt, aikataulu, blogi) ja niistä tiedottaminen.

Humppila: Jalkauttamisjärjestelyjen suunnittelu ja tiedottaminen, käytännön järjestelyt, materiaalit ja aikataulut väliaikatyöskentelyihin.

Alku- ja loppuarviointi tehdään yhteisesti kouluttajaa konsultoiden. Jokainen kunta vastaa oman kuntansa sisäisestä työskentelystä yhteisen työskentelyn lisäksi. Yhteistyösopimusta päivitetään tarpeen vaatiessa hankkeen aikana.

Kuvakin otettiin, mutta se päätettiin jättää nyt julkaisematta.