Valitse sivu

Äänestä!

Ypäjän kunnan hyvinvointityö pyysi ilmiantamaan henkilöitä, jotka omalla toiminnallaan edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja sen toteutumista kunnassa.

Voit nyt antaa äänesi haluamallesi ehdokkaalle seuraavasti:

1) Käy äänestämässä kunnanvirastolla

2) Leikkaa, täytä ja palauta Ypäjäläisessä ollut äänestyslomake kunnanvirastolle

3) Äänestä sähköisesti osoitteessa www.tinyurl.com/tasaarvo2023

Äänestä ma 8.5.2023 mennessä! Äänestää voi vain kerran.