Valitse sivu

AVOIMET TYÖPAIKAT YPÄJÄN KUNNALLA

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, määräaikainen 2.5.-31.12.2022

Ypäjän kunnan varhaiskasvatus hakee palvelukseensa varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.5.-31.12.2022. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sijoittuu Heporannan päiväkotiin, jossa toimii kolme eri lapsiryhmää. Kevään ja kesän ajan työnkuva sisältää monipuolista työtä eri ryhmissä; esimerkiksi perhepäivähoidon varahoitoa, päivähoitoa, esiopetusryhmässä toimimista sekä tarvittaessa vuorohoitoon osallistumista. Vuorohoidon osalta vuorot voivat tarvittaessa sattua myös aikaisiin aamuihin sekä iltoihin. Syyskaudella 1.8. alkaen tehtävä kiinnittyy todennäköisesti ryhmässä toimivan lastenhoitajan tehtäväksi. Myös pakolaisten mahdollinen saapuminen kuntaan voi vaikuttaa työnkuvan muodostumiseen.

Hae paikkaa Kuntarekryn kautta 12.4.2022 klo 14:00 mennessä: Kuntarekry, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, määräaikainen 31.12.2022 asti

Etsimme ammattitaitoista ja motivoitunutta varhaiskasvatuksen erityisopettajaa toteuttamaan varhaiserityiskasvatusta Humppilan ja Ypäjän kuntiin. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) vastaa tukea tarvitsevien lasten tuen suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista sekä kehittämisestä. VEO toimii erityispedagogiikan asiantuntijana sekä tekee moniammatillista yhteistyötä tukea tarvitsevien lasten asioissa henkilöstön, lasten huoltajien ja monialaisten verkostojen kanssa. Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Työsuhde voimassa 31.12.2022 saakka

Hae paikkaa Kuntarekryn kautta 8.4.2022 klo 15:00 mennessä: Kuntarekry, varhaiskasvatuksen erityisopettaja


Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lyhyet sijaisuudet, jatkuva haku

Haemme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lyhytaikaisiin sijaisuuksiin mm. varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja opettajia, koulunkäynninohjaajia, luokanopettajia, aineenopettajia sekä erityisopettajia syntyvien tarpeiden mukaan. Sijaisuustarpeet voivat kestää yksittäisistä päivistä pääosin parin viikon jaksoihin. Jatkuva haku käynnissä!

Ilmoittaudu sijaiseksi Kuntarekryn kautta: Kuntarekry, lyhytaikaiset sijaisuudet