Valitse sivu

Suomen hevospitäjä

Ypäjä – Suomen hevospitäjä

Vuonna 1931 annetulla lailla puolustuslaitoksen hevosvarikko ja ratsukoulu määrättiin sijoitettavaksi valtion omistaman Kartanonkylän kartanon maille.

18.3.1937 samalle mäelle perustettiin Valtion hevossiittola, jonka tehtäviin alusta alkaen kuului myös ammattitaitoisten työntekijöiden koulutus maatalouden palvelukseen.

Nämä kaksi valtion laitosta toivat hevoset lähtemättömästi ypäjäläiseen maisemaan. Oli luotu pohja nimitykselle ”Suomen hevospitäjä”, joka virallistettiin vuonna 1982.

Puolustusvoimien hevosvarikko ja ratsukoulu muuttivat Niinisaloon vuonna 1955. Tämä antoi tilaa Valtion hevosjalostuslaitoksen laajenemiselle sekä hevoshoito- ja maatalousseppäkoulujen kasvamiselle 1960-luvun taitteessa Ypäjän maataloudellisiksi oppilaitoksiksi. Edelleen kehitys on kulkenut eteenpäin, nykyisin ”Siittolanmäellä” toimivat MTT:n (maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos) hevostutkimus, Hevosopisto Oy ja sen ylläpitämä 250 oppilaan ammatillinen oppilaitos Ypäjän Hevosopisto, Ypäjän Hevossairaala Oy, Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry, Suomen Hevosurheilumuseo jne.

”Suomen hevospitäjän” laitumet kasveineen ja eläimineen kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin perinnemaisemiin. Ja hevosten lukumäärä on asukasmäärään suhteutettuna Ypäjällä ehdottomasti suurin maassamme; lähes joka viides ”turpa” Ypäjällä on hevosen turpa!

Jalostusta ja koulutusta koskevat historiatiedot teoksesta:
Siittolanmäki 60 v – hevosalan tutkimus ja koulutus Ypäjällä 1937-1997
Mtt hevostutkimus ja Hevosopisto Oy