Valitse sivu

Poissaolot

Oppilas voi olla poissa koulusta sairauden tai ennalta pyydetyn luvan perusteella.

Mikäli oppilas jättää tulematta kouluun, on huoltaja velvollinen ilmoittamaan poissaolosta koululle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä.

Ennalta tiedossa olevaa poissaoloa varten oppilas saa koululta lupa-anomuksen. Luokanopettajalla tai -valvojalla on oikeus myöntää lupa poissaoloon hyväksyttävästä syystä 1-3 päiväksi, koulun johtaja tai rehtori voi myöntää luvan pidempään poissaoloon.

Lomamatkoja koulun työaikoina ei pidetä suotavina. Koululla ei myöskään ole velvoitetta loman myöntämiseen kouluaikana. Jos kuitenkin lomamatka ajoittuu koulun työajaksi, niin huoltaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että oppilas ei jää jälkeen koulutyössä. Lomajaksoon osuvien kokeiden järjestelyistä ja läksyjen tekemisestä on sovittava opettajan kanssa etukäteen.