Valitse sivu

Kunnanvaltuusto

 

Valtuusto on vaaleilla valittu ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävä toimielin. Sen tehtävistä on säädetty kuntalaissa. Kuntalain määrittelemästä ’valtuustosta’ käytetään Ypäjällä valtuuston päätöksen mukaisesti nimeä ’kunnanvaltuusto’.

Vuosien 2021-2025 kunnanvaltuusto:      

Puheenjohtaja: Jari Hepomaa  KOK

1. varapuheenjohtaja: Ville Mäenpää KESK 

2. varapuheenjohtaja: Jari Vähänen  PS

Markku Leppälahti KESK

Matti Alanko KESK

Markku Saastamoinen KOK

Mirja Jokio SDP

Heikki Levomäki KESK

Sampsa Jaakkola KOK

Elina Hirvonen KOK

Jari Rämö KESK

Mervi Ilvesmäki SDP

Jouni Paloposki KESK

Markus Hollo KOK

Eetu Niemi VIHR

Taneli Käpylä KESK

Matti Syrjälä VAS

Erkki Pyykkö KOK

Eija Salmi SDP

Maarit Ruusiala KESK

Virve Saarikoski KOK

 

Kunnanvaltuusto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

Kokouskutsu julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Perttulantie 20 ja www.ypaja.fi, Forssan Lehdessä sekä mahdollisuuksien mukaan Ypäjäläinen-lehdessä. Kokouksen esityslista on nähtävänä kunnan internetsivuilla. Kokoukset ovat julkisia ja niissä asiat käsitellään kunnanhallituksen esityksestä.