Valitse sivu

Hallinto

Hallinto ja päätöksenteko

Tältä sivulta löydät Ypäjän kunnan toimielinten perustiedot ja päätökset. Tiedot löytyvät vasemmalla puolen olevasta navigointipalkista.

Kuntaa johtaa kunnanjohtaja Tatu Ujula. Talouden ja hallinnon toimialajohtajana toimii talous- ja hallintopäällikkö Pirjo-Maarit Hellman.

Ypäjän kunnantalo

Työskentelyä ohjaavia suunnitelmia 2024:

Ypäjän kunnan strategia 2022-2025
Talousarvio 2024, -suunnitelma 2024-2026, investointisuunnitelma 2024-2027

Vuoden 2023 suunnitelmat ja kertomukset:

Ypäjän kunnan strategia 2022-2025
Talousarvio 2023. taloussuunnitelma 2023-2025 ja investointisuunnitelma 2023-2026

Vuoden 2022 suunnitelmat ja kertomukset:

Ypäjän kunnan strategia 2022-2025
Strategian toimeenpano-ohjelma 2022
Talousarvio 2022, taloussuunnitelma 2023-2024 ja investointisuunnitelma 2022-2025
Tilinpäätös 2022
Tilintarkastuskertomus 2022
Arviointikertomus 2022

 

Tietosuoja ja viestintä:

Ypäjän kunnan tietosuojapolitiikka

Ypäjän kunnan viestintäohjeistus

Ypäjän kunnan tietosuojaselosteet;
Ypäjäläinen GDPR
Henkilötietojen käsittelysopimus Visma, huhtikuu 2018
Tietojenkäsittelysopimus Peda.net JY
-Tietosuojaseloste Perusopetus Ypäjä  –  PÄIVITYKSESSÄ (8.11.21 –>)

 

Hallinto

Kunnanvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus
Keskusvaali-
lautakunta

Sivistys- ja
hyvinvointi-
lautakunta
Tekninen
lautakunta

Toimielimistä ja hallinnon menettelyistä määrätään kunnan hallintosäännössä.

Kunnan ilmoitustaulu