Valitse sivu

Perhepäivähoito

Perhepäivähoitajat työskentelevät omassa kodissaan. Perhepäivähoito on kodinomaista pienessä ryhmässä toteutuvaa päivähoitoa. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan lapsen ikä- ja kehitystaso. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) ja täytetään lapsen omaa ”kasvun kansiota”. Ennen hoidon aloitusta tehdään yhdessä vanhempien kanssa hoitosuunnitelma, jossa sovitaan lapsen hoitoon liittyvistä käytännön asioista.

Perhepäivähoidon varahoito järjestetään Heporannan päiväkodin Varsojen ryhmän yhteydessä. Varahoitoa tarjotaan silloin, kun lapsen oma perhepäivähoitaja on koulutuksessa, lomalla tai sairaana. Kaikki perhepäivähoidon lapset täyttävät esitietolomakkeen varahoitoa varten. Varahoitopaikan voi varata joko perhepäivähoitaja tai lapsen vanhemmat soittamalla suoraan varahoidon numeroon 050 3831 610.

 

Yhteystiedot:

Sari Lintula
varhaiskasvatuspäällikkö
sari.lintula@ypaja.fi
p. 044 435 2028

Anne-Mari Paloposki
vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
anne-mari.paloposki@ypaja.fi
p. 044 435 2015