Valitse sivu

Maksut ja korvaukset

Kirjastokortti

Ensimmäinen maksuton
Seuraavat 2 € / kpl

Varaukset

Louna-kirjastoista maksuton
Noutamatta jäänyt varaus 2 €/kpl

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksuja peritään, jos aineisto palautetaan eräpäivän jälkeen.
Myöhästymismaksut alkavat kertyä heti eräpäivää seuraavana päivänä.
Myöhästymismaksua kertyy 0,10 € / laina / kalenteripäivä, kuitenkin enintään 6,00 € / laina.

Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään kolme myöhästymismuistutusta:
viikko eräpäivän jälkeen, kolme viikkoa eräpäivän jälkeen ja viisi viikkoa eräpäivän jälkeen.
Varatusta aineistosta sekä pikalainoista lähetetään muistutus heti eräpäivää seuraavana päivänä.

Myöhästymismuistutuksen sekä laskun toimitusmaksu on 2,00 €.
Lasten ja nuorten aineistoista ei peritä myöhästymismaksuja,
mutta myöhästymismuistutuksen ja laskun toimitusmaksu peritään.

Lainauskielto astuu voimaan, jos myöhästymismaksuja on 10,00 € tai enemmän.
Kielto koskee myös verkkokirjaston uusimis- ja varaustoimintoja..

Lasku
Jos myöhässä olevaa aineistoa ei ole myöhästymismuistutuksista huolimatta
palautettu, siitä lähetetään lasku 7 viikkoa eräpäivästä. Laskuun lisätään
kertyneet ilmoituskulut, ja myöhästymismaksut kirjautuvat velkasaldoon.

Lainauskielto astuu voimaan, kun aineisto on 7 viikkoa myöhässä eräpäivästä.
Lainauskielto on voimassa kaikissa Louna-kirjastoissa riippumatta siitä, mikä
Louna-kirjasto sen on asettanut. Kielto poistuu, kun kaikki aineisto on palautettu
tai korvattu.

Maksamattomat maksut jäävät asiakkaalle velaksi ja ne tulee maksaa kirjastoon
viipymättä. Kun velkaa kertyy 10 € tai enemmän, se aiheuttaa lainauskiellon.
Kielto koskee myös verkkokirjaston uusimis- ja varaustoimintoja.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto

Kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta peritään kirjaston määräämä maksu.
Elokuvatallenteista enimmäiskorvaus on 42 €.

Kaukopalvelu

Kotimaasta 5 € / kpl.
Ulkomailta laskun mukaan.

MAKSUT YPÄJÄN KIRJASTOSSA

Valokopiot, mustavalkoiset A4 0,30 € / kpl,  A3 0,50 € / kpl
Valokopiot, värilliset A4 0,50 € / kpl, A3 1,00 € / kpl
Atk-tulosteet (A4) 0,30 € / kpl
Äänite- ja suojakotelot 1 € / kpl