Valitse sivu

Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Lautakunnan tehtäväalueena ovat talonrakennustoiminta ja kiinteistönhoito teknisen lautakunnan hallinnassa olevien kiinteistöjen osalta, maanrakennustoiminta ja kunnallistekniikka, palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojentorjunta, yksityistieasiat sekä hyväksyy piirinuohoojan kanssa tehtävät sopimukset nuohoustoimen hoitamisesta kunnassa.

Teknisen toimen toimialajohtajana toimii Jouko Käkönen.

Vuosien 2021-2025 tekninen lautakunta:

Puheenjohtaja: Heikki Levomäki
Varapuheenjohtaja: Heli Kantonen-Heikkilä
Mervi Ilvesmäki
Taneli Käpylä
Niina Laaksonen
Juha Lundström
Timo-Mikael Sivula

Lautakunnan kokouksiin voivat osallistua myös kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen erikseen nimeämä edustaja.
Asiat käsitellään teknisessä lautakunnassa teknisen johtajan esittelystä.

Tekninen lautakunta kokoontuu Ypäjän kunnanvirastolla seuraavasti:

Teknisen lautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston palvelupisteessä kokousta seuraavan viikon torstaina klo 12-15.