Valitse sivu

Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy 13.5.2020

Päivähoitoon voi palata perheen oman tilanteen mukaan. Poikkeustilan ajaksi sovittu päivähoitomaksujen hyvitys päättyy 13.5. Mikäli lapsen poissaolo kuitenkin jatkuu edelleen yhtäjaksoisesti pidempään, voi olla yhteydessä varhaiskasvatuksen johtajaan ja sopia hoitopaikan irtisanomista määräajaksi ja palata omaan hoitopaikkansa katkon jälkeen.

Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Kaikkien lasten tulee osallistua opetussuunnitelman mukaiseen esiopetukseen loppulukuvuodeksi 14.5. alkaen. Mikäli lapsi ei perutellusta syystä voi palata esiopetukseen, tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen johtajaan ja sopia hänen kanssaan poissaolosta.

Edelleen on voimassa seuraavat ohjeet:
Kenenkään lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.  Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata varhaiskasvatukseen.

Pyydämme seuraamaan Pedanetia. Varhaiskasvatuksen johtajaan voi olla yhteydessä mikäli jotain kysyttävää varhaiskasvatukseen liittyen.

Varhaiskasvatusjohtaja Minna Nouko, puh. 050 5747 744